Gå direkt till innehåll
Den nya visuella identiteten tar sin utgångspunkt i byggnadens och museets historia. Foto: Nordiska museet.
Den nya visuella identiteten tar sin utgångspunkt i byggnadens och museets historia. Foto: Nordiska museet.

Nyhet -

Nordiska museet firar 150 år med att rusta för framtiden

Om ett år, den 24 oktober 2023, fyller Nordiska museet 150 år. Jubileet firas med flera stora händelser: bygget av museets största utställningssatsning någonsin, stora investeringar i museibyggnaden, en ny visuell identitet och insamlingar om människors tankar om samtiden och framtiden.

– Vi firar jubileet genom att bygga den största basutställningen i Sverige i nutid. Under flera år har vi även förberett en ny visuell identitet som tar utgångspunkt i byggnadens och museets historia. Dessutom genomför vi nya arkitektoniska och ikoniska tillägg till byggnaden allt enligt en generalplan som vi genomför i olika kapitel, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman för Stiftelsen Nordiska museet.

Under året byggs den största satsningen på en ny basutställning i Sverige – en utställning om människan i Norden under 500 år som öppnar för publiken i februari 2024.

– Med den nya basutställningen vill vi ge besökaren en bred bild av vardagen i Norden över 500 år. Målet är att skapa en dynamisk berättelse om svensk kulturhistoria ur ett nordiskt och globalt perspektiv sett ur museets samlingar och arkiv tillsammans med ny forskning. Det är ett historiskt omfattande arbete som genomförs utan att stänga museet för besökarna under arbetets gång, fortsätter Sanne Houby-Nielsen.

Inför öppningen av basutställningen efterlyser museet personer som vill berätta om sin relation till naturen, sin familj och tankar om livets stora frågor.

– När vi hade sökt igenom museets samlingar för att hitta spår av människors liv i Norden från tidigt 1500-tal och fram till idag kunde vi se att mycket av vår tid saknades. Med den efterlysning som vi nu går ut med hoppas vi utöka samlingarna med fler föremål och berättelser om vår egen samtid, säger Anna Fredholm, intendent för samtidshistoria och ansvarig för insamlingen.

För mer information om insamlingen till den nya basutställningen: nordiskamuseet.se/samlingar/insamling

Jubileumsinsamling och program
Under året lanseras även en digital jubileumsinsamling om människors tankar om framtiden. Hur vill människor att livet i Sverige och Norden ska gestalta sig i framtiden och vilket samhälle lämnar vi efter oss till kommande generationer? Insamlingen Vår framtid sker digitalt från och med januari 2023 och är öppen för alla att delta i.

För besökarna rymmer året jubileumsvisningar av museibyggnaden och evenemang som bland annat blickar fram emot de kommande 150 åren. En av höjdpunkterna är Kulturnatt Stockholm den 22 april då besökarna kan stanna och fira fram till midnatt. Dessutom digitaliserar och tillgängliggör Nordiska museet 100 000 fotografier från sent 1800-tal fram till 1970-talet tagna av några av Sveriges främsta fotografer.

En ny visuell identitet med utgångspunkt i byggnadens historia
I samband med 150-årsfirandet presenterar Nordiska museet en ny visuell identitet med nyupptäckta formelement från museibyggnadens arkitektur samt detaljer ur museets rika grafiska arkiv. Den nya identiteten är utvecklad i samarbete med designbyrån BOLD och lanseras stegvis under jubileumsåret 2023.

Fakta om Nordiska museets nya basutställning
I månadsskiftet februari 2024 öppnar Nordiska museets nya basutställning om människan i Norden under 500 år. Utställningen rymmer cirka 4000 föremål ur samlingarna och cirka 1000 bilder fördelade på 27 rum på museets översta våning på 1600 kvadratmeter. Det blir en visuellt storslagen upplevelse producerad av Nordiska museet i samarbete med formgivarna MUSEEA och experter från universitet och museer i Sverige och Norden.

Under jubileumsåret 2023 rustar museet den ikoniska byggnaden för framtiden med satsningar på en ny hiss och ny bro vid kröningsläktaren för att förbättra tillgänglighet och infrastruktur inför museets kommande utställningssatsning. Bron vars gestaltning i form av en hängbro är inspirerad av Isak Gustaf Clasons intresse för ingenjörskonsten förbinder plan fyra över kröningsläktaren. Hängbron erbjuder besökaren två nya vinklar – en mot Gustav Vasa-statyn och en sjöutsikt österut från byggnaden. Bron är ritad av husarkitekterna Fahlander Arkitekter.

Läs mer här: nordiskamuseet.se/utstallningar

En generalplan i flera kapitel
Den stora satsningen på museibyggnaden följer sedan 2016 en generalplan för att successivt anpassa byggnaden till en modern museiverksamhet med ökad tillgänglighet, ett attraktivt erbjudande samt att ge plats åt en större publik och att värna och lyfta fram byggnadens särdrag. Några av de tidigare kapitlen i utvecklingsarbetet öppnade sommaren 2020: den tidigare stängda bakgården med kafé i Lusknäppen, planteringar, en ny entré och konstverket Two Directions av Outi Pieski. Dessutom öppnade den prisbelönta barn- och ungdomssatsningen Tidsvalvet.

Det började redan 1873
1873 öppnar Artur Hazelius dörrarna till ”Skandinavisk-etnografiska samlingen” på Drottninggatan i Stockholm. Museets utställning blir en framgång både hemma och på Världsutställningen i Paris 1878. Samlingen växer och visionen är ett museum på Djurgården, inspirerat av samtida museer i Europa. Nordiska museets nuvarande ikoniska museibyggnad på Djurgården ritades av Isak Gustaf Clason och invigdes 1907.

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18

Relaterat innehåll