Gå direkt till innehåll
Nordiska museet på Djurgården
Nordiska museet på Djurgården

Pressmeddelande -

Stiftelsen Nordiska museet äskar 75 miljoner kronor till följd av pandemin

Stiftelsen Nordiska museet äskar i sitt budgetunderlag regeringen om 75 miljoner kronor i extra bidrag som direkt följd av pandemin.

Sedan pandemin slog till i mars 2020 har stiftelsen drabbats mycket hårt till följd av de nödvändiga restriktioner som vidtagits i syfte att begränsa smittspridningen. Museet på Djurgården tvingades stänga i två omgångar och beräknar tidigast att kunna öppna mot slutet av mars 2021. Det ekonomiska resultatet för 2020 blev ett intäktstapp på 26 miljoner kronor och nu beräknar stiftelsen ett liknande intäktstapp för 2021. Totalt beräknas det ekonomiska bortfallet till 52 miljoner kronor och därtill kommer en rad andra merkostnader med anledning av pandemin.

”Vi är helt beroende av våra publika intäkter. Intäktsbortfallen slår totalt botten ur stiftelsens ekonomi och leder till mycket stora eftersläpningar i verksamheten. Totalt behövs nu minst 75 miljoner för att vi ska kunna ta oss genom de kommande åren”, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

För att kompensera intäktsbortfallet 2020 och få ekonomin i balans genomfördes under året en rad besparingsåtgärder. Stiftelsen bromsade upp verksamheten och införde korttidsarbete som omfattade i stort sett all personal. Andra åtgärder har varit betydande organisationsförändringar i syfte att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

”Vi har sammantaget gjort vårt yttersta för att vidta åtgärder i besparingssyfte. Nu hoppas vi på att regeringen hörsammar vårt äskande. Allt annat vore katastrofalt och drabbar inte bara Stockholm utan även Katrineholms och Tyresö kommun samt andra kommuner där vi har viktiga besöksanläggningar”, säger styresman Sanne Houby-Nielsen.

Året innan pandemin, 2019, var stiftelsen Sveriges fjärde mest besökta museum med ansvar för upp emot 800 000 anläggningsbesök och 400 000 verksamhetsbesök och 2019 uppgick nettoomsättningen till 52 miljoner kronor. Nu prognosticerar stiftelsen att det kommer dröja flera år innan besöksnäringen är tillbaka igen.

Stiftelsen har samtidigt höga ambitioner för framtiden att bedriva en klimatanpassad verksamhet.
”Det rör sig om en rad satsningar inom vår basverksamhet, som ligger helt rätt i tiden för en mer klimatanpassad museiverksamhet. Det är därför nu av yttersta vikt att pandemin inte slår sönder stiftelsens framtid och ambitioner på detta område”, säger styresman Sanne Houby-Nielsen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nordiska museet berättar om hur människor i Norden bott, ätit, klätt sig och firat sina traditioner från 1500-talet och framåt. Utställningarna visar heminredning, mode och smycken, glas, porslin och annat som människor omger sig med till vardags och till fest. Byggnaden på Djurgården är en upplevelse i sig. Nordiska museet äger och driver också Tyresö slott, Julita gård, sommarnöjet Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.

Kontakter

Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18
Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59