Gå direkt till innehåll
Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen.
Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen.

Pressmeddelande -

Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2020

Varje år, i samband med Nordiska museets högtidsdag, delar Nordiska museet ut Hazeliusmedaljen, medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare. 

Den 24 oktober är Nordiska museets högtidsdag. Den 24 oktober 1873 öppnade museets första utställning på Drottninggatan i Stockholm, innan huset på Djurgården stod klart i juni 1907. Idag firas dagen med medalj- och stipendieutdelning under en ceremoni som går att se här.

Hazeliusmedaljen

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”inlagt förtjänster om utforskningen av sin hembygd” eller gjort insatser inom kulturminnesforskningen. Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons. Sedan 1893 har 19 personer fått Hazeliusmedaljen i guld.

I år delas Hazeliusmedaljen ut i guld. Medaljen tilldelas Executive Director Eric Nelson, the National Nordic Museum i Seattle, USA.

Motivering

"The Hazelius Medal in gold has been awarded Eric Nelson, the National Nordic Museum, Seattle. As Executive Director of the National Nordic Museum Eric Nelson has worked tirelessly to build bridges of understanding and cooperation between the United States and Sweden, and the other Nordic countries. Nelson has been in his role since 2008 and spearheaded the effort to build the National Nordic Museum. The museum is situated in Ballard, traditionally a Scandinavian enclave, a part of the city that is experiencing a renaissance. Of the region’s population one in eight has Nordic origin.

Even though the museum is in Seattle, far away from the Nordic countries, it manages to serve as a national and international hub for Nordic values, culture and ideas. It also serves as a hub for the common cultural heritage that North America and the Nordic countries share.

The museum is a new platform for meetings and dialogue to illustrate our common cultural heritage, exchange experiences, convey our prospective and create cooperation between the Nordic countries and North America that will bring us even closer to each other."

Medalj för Hembygdsvårdande gärning

Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning tilldelas Lena och Michaël Michaëlsson, Linnés Råshult, Småland.

Motivering

"Lena och Michaël Michaëlsson har sedan 1988 varit förvaltare av kulturreservatet komministerbostället Råshult. Carl von Linnés födelseort. Komministerbostället har varit kyrkoreservat och är sedan 2002 kulturreservat. Lena och Michaël Michaëlsson har båda varit med och utvecklat den traditionella hävden av åker, äng och trädgårdsanläggningar inom kulturreservatet. Förutsättningarna för biologisk mångfald har stärkts och landskapsavsnittet saknar motsvarighet i landet.

Kulturreservatet fungerar idag som ett titthål in i det 1700-tals landskap som Carl von Linné och hans familj fick uppleva. Tack vare Lena och Michaël Michaëlssons långvariga arbete finns här idag både en unik flora i den stora ängsmarken och en rik insektsfauna. I anslutning till gårdstunet finns prunkande kålgårdar och Linnés lustgård som restaurerats enligt Linnés förlagor och uppteckningar."

Harald Hvarfners minnesfond

Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med bedrivande av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

Resestipendier ur Harald Hvarfners minnesfond tilldelas Kristina Lindkvist och Kristina Jonsson. Kristina Lindkvist, konstintendent, Länsmuseet Gävleborg, med ansvar för konst, keramik samt Gunnar Cyréns samling, för studieresor inför Länsmuseets nya basutställning om de två gävlebaserade keramikfabrikerna – Gefle Porslin 1910–1979 och Bo Fajans 1874–1967. Kristina Jonsson, fil.dr. i arkeologi, Jamtli, Östersund, för att kunna resa och delta i utbytesprogrammet Developing Leadership Talent in Open Air Museums som arrangeras av ett nätverk bestående av fem europeiska friluftsmuseer, varav ett är Jamtli. Stipendiet avser särskilt de två resorna i Norden till den Gamle By i Århus och till Skansen i Stockholm.

Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare

Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare tilldelas Lenita Kefala, doktorand vid Etnologiska institutionen, Stockholms Universitet. Hennes avhandlingsprojekt tar sin utgångspunkt i den sekundära bostadsmarknaden, som uppstått då allt fler hushåll har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. I projektet undersöks hur tillfälliga boenden påverkar kvinnors föreställningar kring hem och hur tillfälliga boenden ges mening.

Kontaktperson:
Ulla-Karin Warberg, intendent
ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Tel: 08-519 545 38

Ämnen

Kategorier


Nordiska museet berättar om hur människor i Norden bott, ätit, klätt sig och firat sina traditioner från 1500-talet och framåt. Utställningarna visar heminredning, mode och smycken, glas, porslin och annat som människor omger sig med till vardags och till fest. Byggnaden på Djurgården är en upplevelse i sig. Nordiska museet äger och driver också Tyresö slott, Julita gård, sommarnöjet Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.

Kontakter

Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18
Ulla-Karin Warberg

Ulla-Karin Warberg

Intendent