Gå direkt till innehåll
Vatnajökull, Route 1. Islands turismindustri anpassar sig till ett klimat i förändring. Foto: Camilla Andersen.
Vatnajökull, Route 1. Islands turismindustri anpassar sig till ett klimat i förändring. Foto: Camilla Andersen.

Pressmeddelande -

Arktis natur och kultur i ny bok från Nordiska museet

Ingenstans på jorden ökar den globala uppvärmningen lika snabbt som i Arktis. Vad som sker där angår en hel värld. I oktober 2019 öppnade Nordiska museet utställningen Arktis – medan isen smälter. Nu ger museets förlag ut boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse som är en rikt illustrerad fördjupning av utställningens budskap om Arktis som ett hem för fyra miljoner människor.

Antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse bygger på ett flerårigt och okonventionellt samarbete som bedrevs som förarbete till utställningen. Den är ett resultat av museets samlingsinventeringar och dokumentationer samt av dialoger mellan forskare inom både kultur- och naturvetenskap, andra experter och konstnärer. I över fyrtio rikt illustrerade bidrag från olika kunskapstraditioner utvecklar bland andra arkeologer, antropologer, museiintendenter, mineraloger, isforskare, renskötare och konstnärer resonemang om isars och mineralers, djurs, stjärnors och människors rörelser i tid och rum. Arbetet med boken har letts av etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi 2016–2019 vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

– Boken är en mångröstad exposé av hur vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts genom historia, samtid och framtid. Dispositionen skapar en svindlande rörelse från rymden via spår av människor och djur, upp på fjäll och ner till malmkroppar och gruvor i jordens inre. Samlingar, isar och jorden själv öppnar sina arkiv och ibland passeras gränser även till andra världar. Samverkansprojektet har skapat dialoger över ämnesgränser och kopplar museisamlingarna till högaktuella och existentiella frågor, säger Lotten Gustafsson Reinius.

Ur innehållet Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse:

  • Fotografier från Nordiska museets aktuella samtidsdokumentationer i olika delar av Arktis.
  • Etnologen Lotten Gustafsson Reinius skriver om Arktis som mänsklighetens gräns och diskuterar museets och samlingarnas särskilda roll i mångvetenskaplig samverkan.
  • Maringeologen Martin Jakobsson skildrar isens långa liv och sökandet efter Lomonosovryggen på norra ishavsbotten.
  • Antropologen Kirsten Hastrup berättar om livet med isen på en av världens nordligaste boplatser.
  • Statsvetaren Annika E Nilsson summerar klimatforskningen och diskuterar både sprickor och öppningar inför framtiden.
  • Kulturvetaren Kyrre Kverndokk skriver om hur vårt förhållande till tid och tempo präglas av klimatkrisen.
  • Historikern Dag Avango skildrar hur Arktis brukats som ett resurslandskap av entreprenörer och exploatörer söderifrån.
  • Essäer av museets experter om föremål och arkivfynd ur Nordiska museets och andra samlingar.
  • Konstverk av bland andra Brita Marakatt Labba, Johan Turi, Emilie Demant Hatt och Hanna Ljungh.

Nordiska museet och Stockholms universitet fattade i december 2015 ett gemensamt beslut om att samverka kring temat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna. Förarbetet till utställningen Arktis – medan isen smälter och antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse har bestått av mångvetenskapliga seminarier, offentliga föredrag, bidrag till internationella konferenser, diskussioner om utställningen med nordiska kolleger och experter, samtidsdokumentationer och en inventering av museets samlingar. Samlingarna från Sápmi vid Nordiska museet hör till de största i Europa och kommer från Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Genom utställningen sätts de i ett större sammanhang med föremål och berättelser från Grönland, Island och Färöarna. Nedslag från det arktiska Kanada och Sibirien ger vidare utblickar i det nordliga cirkumpolära området.

Kontaktperson:
Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor vid Nordiska museet och lektor i etnologi vid Stockholms universitet.
Tel: 08-519 545 85, e-post: lotten.gustafsson.reinius@nordiskamuseet.se

För recensionsexemplar:
Anders Carlsson, redaktör, Nordiska museets förlag.
Tel: 08-519 547 18, e-post: anders.carlsson@nordiskamuseet.se

FAKTA
Boken är ett samarbete mellan Nordiska museet och Stockholms universitet och har kunnat tryckas med bidrag också från Estrid Ericsons stiftelse, Kungl. patriotiska sällskapet, Letterstedtska föreningen och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Nordiska museets förlag

Publicerad i juni 2020 på svenska

ISBN 978-91-7108-612-9

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Nordiska museet berättar om hur människor i Norden bott, ätit, klätt sig och firat sina traditioner från 1500-talet och framåt. Utställningarna visar heminredning, mode och smycken, glas, porslin och annat som människor omger sig med till vardags och till fest. Byggnaden på Djurgården är en upplevelse i sig. Nordiska museet äger och driver också Tyresö slott, Julita gård, sommarnöjet Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.

Presskontakt

Lotten Gustafsson Reinius

Lotten Gustafsson Reinius

Hallwylsk gästprofessor, Nordiska museet och Stockholms universitet
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event