Gå direkt till innehåll
Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons. https://bit.ly/3HG1pEB File:Дом под небом голубым.jpg
Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons. https://bit.ly/3HG1pEB File:Дом под небом голубым.jpg

Nyhet -

Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Det pågående kriget i Ukraina hotar museer och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna och museichefer på plats i Ukraina vädjar om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

Stiftelsen Nordiska museet startar nu en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Alarmerande rapporter från museikollegor i Ukraina skapar oro för det ukrainska kulturarvets framtid. Ett intensivt arbete pågår med att säkra och skydda museernas samlingar.

– Vi agerar nu snabbt på nödropen från våra kollegor i Ukraina. Syftet med insamlingen är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev där vi har kontakt med museichefen. Pengarna kommer att gå till återuppbyggnad så fort det är möjligt, samt att säkerställa personalens och samlingarnas säkerhet. I ett nästa steg kan även andra museer komma på tal. Nordiska museet kommer att administrera insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

– Behovet är stort och jag är glad över att vi snabbt kan få igång en insamling via Nordiska museet. Vi har en tät dialog med Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev för att stödja dem och vara en länk till omvärlden om vad som händer med kulturarvet i Ukraina, säger Joakim Malmström, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen. Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt.

Insamlingen är nu avslutad. (Uppdaterad 2022-12-09).

Fördjupning

Nordic National Museum Directors fördömer invasionen av Ukraina

Nordiska museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera kulturarvet

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina

Läs mer om Haagkonventionen från 1954: kulturarvets skydd vid väpnad konflikt

Blue Shield och Haagkonventionen

Ämnen

Kontakter

Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59
Lotta Wallgren

Lotta Wallgren

Kommunikatör 08-519 545 17

Relaterat innehåll

Relaterade event