Gå direkt till innehåll
Utställningen skildrar rörelser, möten och förändringar genom århundradena och tar fasta på viktiga brytpunkter och händelser som format historien. Foto: Emil Fagander, Nordiska museet.
Utställningen skildrar rörelser, möten och förändringar genom århundradena och tar fasta på viktiga brytpunkter och händelser som format historien. Foto: Emil Fagander, Nordiska museet.

Pressmeddelande -

Nordiska museet utforskar livet i Norden i sin största utställning någonsin

Som en final på museets 150-årsjubileum lanserar Nordiska museet sin största utställningssatsning någonsin Nordbor. Med hjälp av 4000 föremål, bilder och arkivmaterial ur museets omfattande samlingar är utställningen Nordbor en sammanhållen berättelse om livet i Sverige och Norden under 500 år genom fyra årstider. Efter fem års förberedelser öppnar utställningen den 10 februari 2024.

Utställningen handlar om människor i Norden, nordbor, och hur livet i Norden ständigt omformas.

– Det här är Nordiska museets unika berättelse, en historia som ingen annan kan berätta. Nordbor grundar sig på museets omfattande samlingar som byggts upp under mer än 150 år. Med fokus på Sveriges historia, inom en övergripande nordisk ram med kopplingar till våra grannländer, skildrar vi livet i Norden genom att utgå från verkliga människoöden och enskilda personers liv, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Nordiska museet.

Utställningen skildrar rörelser, möten och förändringar genom århundradena och tar fasta på viktiga brytpunkter och händelser som format historien. Den kronologiska berättelsen tar besökaren på en resa genom historien med fokus på tre historiska spår: Natur, Familj och Tanke. Röster från historiens vardagsliv vävs samman med både alldagliga och ikoniska föremål.

Mänskliga öden, möten och livsberättelser i fokus

I fokus för utställningsberättelsen står 22 gestaltade verkliga personöden från historien för att ge förståelse för likheter och skillnader över tid. Resenären Samuel Kiechel från 1500-talet, godsägaren Maria Sofia De la Gardie från 1600-talet, barnmorskan Catharina Koberg från 1700-talet och konditorn Wilhelm Davidson från 1800-talet är några.


Samisk historia i nordisk kontext

Den samiska kulturhistorien löper som en röd tråd genom Nordbor. Ibland i större nedslag, men framförallt visas samiskt vardagsliv sammanflätat i den större berättelsen genom utställningens olika spår. Tre historiska personer som gestaltas är Inga från Tingavaara från 1500-talet, Lars Nilsson från 1600-talet och Kristoffer Sjulsson från 1800-talet. Totalt visas cirka 300 samiska föremål från museets samlingar och arkiv, bland annat ett tiotal unika teckningar av författaren och konstnären Johan Turi (1854–1936).

Samtiden i utställningen

Till Nordbor har museet samlat både berättelser och föremål som skildrar hur det kan vara att leva i Norden idag. Insamlingen har gett möjlighet att gå på djupet med vad Natur, Familj och Tanke betyder för nutidens nordbor. Museet har intervjuat ett åttiotal personer med varierande erfarenheter av tillvaron. Utställningen lyfter ett urval av betydelsebärande föremål och berättelser som fungerar som titthål in i en bred flora av upplevelser, känslor, övertygelser och drömmar.


En rumslig, visuell och konstnärlig upplevelse

Nordbor är Nordiska museets största utställningssatsning någonsin och sträcker sig genom hela översta våningen fördelat på 27 rum och 1 700 kvadratmeter. Utställningen är producerad av Nordiska museet och formgiven av MUSEEA.

Nyproducerade filmer och specialdesignade ljudmiljöer är framtagna av Hildurs AB. Rummen är en kombination av scenografi och digitala inslag med projektioner av naturbilder och konstverk som speglar utställningsberättelsen och människornas livsmiljöer i deras tid. Årstiderna rör sig längs utställningen som ett sammanhållande tema för gestaltningen tillsammans med skogen och naturen.


Hela berättelsen i en publikation

I anslutning till Nordbor utkommer en rikt illustrerad populärvetenskaplig bok som följer utställningens upplägg och tematik. Publikationen följer Nordens historia från 1500-talet till idag med fokus på rörelse och förändringar och det svenska sammanhanget. Här finns berättelser om de stora historiska processerna men också de många människornas vardag. Den presenterar olika nordbor från fem århundraden i deras historiska sammanhang. Ett femtiotal forskare och specialister presenterar ny och aktuell kunskap. Av skribenterna är cirka hälften medarbetare vid Nordiska museet.

Pressvisning

Pressvisning av Nordbor sker onsdagen den 7 februari klockan 9–11.

Begränsat antal platser:

Ackreditera dig genom att anmäla ditt intresse till Sofia Hiller, pressansvarig:

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18