Gå direkt till innehåll
Från vänster Ulla-Karin Warberg, Fredrik Svanberg, Sofia Breimo, Carl Johan Ivarssons mor Margareta Ivarsson, Henrik Olsson, Sanne Houby-Nielsen, Stefan Östberg, Leif Magnusson, Ebba Vikdahl, Emma Reimfelt och Åsa Rehnberg. Foto: Jezzica Sunmo.
Från vänster Ulla-Karin Warberg, Fredrik Svanberg, Sofia Breimo, Carl Johan Ivarssons mor Margareta Ivarsson, Henrik Olsson, Sanne Houby-Nielsen, Stefan Östberg, Leif Magnusson, Ebba Vikdahl, Emma Reimfelt och Åsa Rehnberg. Foto: Jezzica Sunmo.

Pressmeddelande -

Medaljörer och stipendiater på Nordiska museets 150-årsdag 2023

I samband med Nordiska museets högtidsdag 24 oktober delar Nordiska museet årligen ut Hazeliusmedaljen, Medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare.

Den 24 oktober är Nordiska museets högtidsdag, och i år innebar den också museets 150-årsdag. Det var den 24 oktober 1873 som makarna Sofi och Artur Hazelius öppnade sin första utställning som "Skandinavisk-etnografiska samlingen" på Drottninggatan 71A i Stockholm. Museibyggnaden på Djurgården stod klar i juni 1907.

Nordiska museets medaljörer 2023:

Hazeliusmedaljen

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som "har inlagt direkt förtjänst om museets verksamhet". Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons. I år delade Nordiska museet ut Hazeliusmedaljen i guld.

Hazeliusmedaljen i guld 2023

Hazeliusmedaljen i guld 2023 tilldelas Leif Magnusson, tidigare chef för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum som idag heter Mångkulturellt centrum – MKC.

Motivering

Leif Magnusson tilldelas Hazeliusmedaljen i guld för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete under 35 år med att bygga upp och vidareutveckla en tvärvetenskaplig och folkbildande kunskapsinstitution, Mångkulturellt centrum, som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.”

Medalj för Hembygdsvårdande gärning 2023

Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den delas ut av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer med nomineringar till Nordiska museets nämnd.

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning 2023 tilldelas Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson samt Stefan Östberg.

Motiveringar

Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson, tilldelas Medaljen för Hembygdsvårdande Gärning för att förtjänstfullt och enträget ha kartlagt och dokumenterat alla väckelsens hus i Värmland, vilket resulterat i praktverket ”Väckelsens hus i Värmland”. Tack vare kartläggningen av de 700 husen bidrar författarna till förståelsen och bevarandet av denna del av vårt byggda kulturarv, inte bara i Värmland utan i landet som helhet.”

Stefan Östberg, timmerman och snickare, tilldelas Medaljen för Hembygdsvårdande Gärning för sitt långvariga och starka engagemang för den historiska timmermanskulturen i Dalarna, dels genom sin roll som folkbildare och informatör om de historiska byggnadernas värden och betydelse för en långsiktig och hållbar byggnadskultur, dels genom att utbilda timmermän i att ta hand om historiska timrade byggnader.”

Nordiska museets stipendiater 2023:

Harald Hvarfners minnesfond

Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med bedrivande av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

Resestipendium ur Harald Hvarfners minnesfond tilldelas Sofia Breimo, Västerbottens museum, masterstudent i etnologi, Uppsala universitet, för att besöka tre olika kulturhistoriska museer i Sverige och där genomföra en studie om delaktighetsprocesser på museum utifrån rumsliga, temporala och materiella aspekter.

Resestipendium ur Harald Hvarfners minnesfond tilldelas Kommunikationsenheten på Nordiska museet för omvärldsbevakning och kunskapsutbyte med kommunikationsenheterna på Nationalmuseet, Glyptoteket, Designmuseet och Frilandsmuseet i Köpenhamn.

Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare

Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studerande i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det ska utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Stipendium ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare 2023 tilldelas Ebba Vikdahl, doktorand i etnologi vid Stockholms universitet. Stipendiet ska användas för deltagande i två internationella konferenser i Etnologi och Folklore under 2025.

Kontaktperson:
Ulla-Karin Warberg, intendent
ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Tel: 08-519 545 38

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Ulla-Karin Warberg

Ulla-Karin Warberg

Intendent
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18