Gå direkt till innehåll
Från vänster: Ulla-Karin Warberg, Britt-Marie Borgström, Sören Klingnéus, Sanne Houby-Nielsen, styresman för Stiftelsen Nordiska museet, Samuel Thelin, Mats Guldbrand, Susanne Beckmann och Lars Gahrn. Foto: Nordiska museet.
Från vänster: Ulla-Karin Warberg, Britt-Marie Borgström, Sören Klingnéus, Sanne Houby-Nielsen, styresman för Stiftelsen Nordiska museet, Samuel Thelin, Mats Guldbrand, Susanne Beckmann och Lars Gahrn. Foto: Nordiska museet.

Nyhet -

Nordiska museets medaljörer och stipendiater 2022

I samband med Nordiska museets högtidsdag delar Nordiska museet ut Hazeliusmedaljen, medalj för Hembygdsvårdande gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare.

Den 24 oktober är Nordiska museets högtidsdag. Den 24 oktober 1873 öppnade museets första utställning på Drottninggatan i Stockholm, innan huset på Djurgården stod klart i juni 1907.

Hazeliusmedaljen

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som "har inlagt direkt förtjänst om museets verksamhet". Hazeliusmedaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons, i år delas Hazeliusmedaljen ut i guld och brons.

Hazeliusmedaljen i guld

Hazeliusmedaljen i guld 2022 tilldelas Mats Guldbrand, utbildad civilekonom och verksam som styrelseordförande i L E Lundbergföretagen Aktiebolag.

Motivering

Mats Guldbrand nomineras för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete som placeringsrådets ordförande. Guldbrands välvilja till museet har varit av stor vikt och han har genom sitt mångåriga arbete i placeringsrådet bidragit med kunskap och engagemang som har haft avgörande betydelse för stiftelsens placeringars stabilitet och utveckling.”

Hazeliusmedaljen i brons

Hazeliusmedaljen i brons 2022 tilldelas Britt-Marie Borgström, museipedagog, Jamtli, Östersund. Britt-Marie Borgström är en av skaparna till Tidsrese-metodiken och författare av handboken Tidsresan, utgiven på Nordiska museets förlag 2003.

Motivering

Britt-Marie Borgström var en drivande motor i starten av barnverksamheten vid Jamtli Historieland och det var i detta sammanhang som hon började inse kraften som ligger i att använda leken som verktyg för att förstå sin hembygd och sin historia. Med friluftsmuseet som inramning har hennes huvudfokus alltid varit företrädesvis folkets historia med etnologin som utgångspunkt. Britt-Marie Borgström har under många år brunnit för att skapa särskilda lek & lärmiljöer med fokus på lärande kring hembygd, vardagsliv och kulturarv. Ett av hennes första uppdrag var skapandet av Nordiska museets Lekstuga, som sedan även gick på export till USA.”

Medalj för Hembygdsvårdande gärning

Medaljen instiftades på Skansens 50-årsjubileum den 30 augusti 1941. Den utdelas av Nordiska museets nämnd för att hedra insatser inom kulturminnesvården. Utlysningen går ut till länsstyrelser, länsmuseer och hembygdsförbund, som i sin tur inkommer till Nordiska museets nämnd med nomineringar.

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning 2022 tilldelas Lars Gahrn, fil dr, och Sören Klingnéus, fil.dr. i historia.

Motiveringar

Lars Gahrn, fil dr, antikvarie vid Mölndals museum 1986–2020 (pension) har sedan unga år tillhört Mölndals Hembygdsförening och genom olika dokumentationsprojekt, på museet och inom hembygdsföreningen, tillvaratagit de äldre generationernas kunskap om liv och leverne i Mölndalsbygden. Otaliga är hans publikationer och artiklar om Mölndal ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Genom åren har han också byggt upp en gedigen kunskapsbank om Mölndal och dess invånare. Han är också en av de främsta kännarna av Gunnebo slott och dess ägare och har författat flera böcker om egendomen och familjen Hall.”

Sören Klingnéus, fil.dr. i historia och tidigare lektor, Örebro universitet, har på ett föredömligt sätt, med stort engagemang och under många år bidragit till att stärka hembygdsrörelsen i Örebro län och han fortsätter ännu bidra. Han har lyft den lokala historien och drivit arbetet för att ta lokalhistoria till en akademisk nivå. Han har genom sitt arbete inom hembygdsrörelsen och den lokalhistoriska forskningen i Örebro län betytt mycket för kulturmiljö- och hembygdsvården.”

Harald Hvarfners minnesfond

Harald Hvarfners minnesfond syftar till att bereda fast anställd personal av alla kategorier vid kulturhistoriska museer i Norden möjlighet till bidrag för resor i de nordiska länderna i samband med bedrivande av forskning inom ämnesområde av museal karaktär, företrädesvis nordisk etnologi och kulturhistoria.

Resestipendier ur Harald Hvarfners minnesfond tilldelas Susanne Beckmann och Samuel Thelin, producenter på Malmö Museer. Stipendiet skall användas till studieresor i Danmark och Nordtyskland inför nya utställningar på Malmöhus slott. Resorna är tänkta till lära känna hur andra slottsmuseer med liknande förutsättningar arbetar samt fördjupa kunskaperna om Malmöhus slotts danska historia. Renässansslotten som skall besökas är Koldinghus, Kronborg, Fredriksborg och Gottorp.

Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare

Vid professor Mats Rehnbergs bortgång instiftades en fond vars ändamål är att främja nordisk etnologisk forskning. Stipendiet är ett stöd för unga forskare eller studeranden i etnologi med anknytning till Etnologiska institutionen vid Stockholms universitet och skall utgöra bidrag till kostnader för insamling och bearbetning av material, resor, deltagande i konferenser och dylikt med anknytning till pågående forskning.

Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare tilldelas Malin Stengård, doktorand i Nordisk Etnologi vid Åbo Akademi, Finland. Stipendiet skall användas till fältstudier i avhandlingsarbetet som handlar om kulturarv som drivkraft i regional utveckling och är en jämförelse mellan två öar i Östersjön – Åland respektive Gotland – vars utveckling i stor utsträckning formas genom att kulturarv knyts till turistindustrin.

Kontaktperson:
Ulla-Karin Warberg, intendent
ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se
Tel: 08-519 545 38

Ämnen

Regioner

Kontakter

Ulla-Karin Warberg

Ulla-Karin Warberg

Intendent
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18