Gå direkt till innehåll
Trots det pågående kriget håller Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev öppet och har anpassat sin utställningsverksamhet under rådande omständigheter. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia.
Trots det pågående kriget håller Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev öppet och har anpassat sin utställningsverksamhet under rådande omständigheter. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia.

Nyhet -

1,6 miljoner kronor insamlade till Ukrainas kulturarv

I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet en insamling för att ge ekonomiskt stöd till Ukrainas kulturarv. Insamlingen har engagerat många museer, institutioner, föreningar och privatpersoner. De insamlade medlen uppgår totalt till 1,6 miljoner svenska kronor och förs nu över till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.

Enligt FN-organet Unesco har över 200 kulturarv i Ukraina hittills skadats under den ryska invasionen. De huvudutmaningar som Nationalmuseet för Ukrainas historia står inför är att säkerställa skyddandet av föremål, att organisera en säker arbetsmiljö och att bedriva traditionell verksamhet med hänsyn till det pågående kriget.

– Det är fruktansvärt att se hur krigföringen innefattar förstörelse och plundringar av civila mål och även vårt ukrainska kulturarv. Ett lands museer är tätt förknippat med den nationella identiteten, nu är det starkt hotat av krigsskador och av den ryska statliga ideologin. Jag vill därför framföra ett stort tack för det stora stödet från nordiska institutioner, föreningar och privatpersoner, säger Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.

Nationalmuseet för Ukrainas historia lyckades i ett tidigt skede montera ned hela sin basutställning och evakuera en del av sin samling. Museet har fått hjälp i form av framför allt olika typer av packningsmaterial för tillfälligt bevarande och nödvändig evakuering, men ålderdomliga utställningsmontrar och möbler skapar problem. Trots det pågående kriget håller museet öppet och har anpassat sin utställningsverksamhet under rådande omständigheter.

Det finns en stor efterfrågan rörande utställningar som handlar om Ukrainas forntid och landets ursprung. Vi ser på detta som en bra och viktig möjlighet att bidra till landets seger och även skapa idéer kring landets identitet med objektiv kompetent kunskap. Med de insamlade medlen kan vi nu realisera det samt skaffa ett antal mobila och säkra utställningsmontrar för snabba förflyttningar, fortsätter Fedir Androshchuk.

De insamlade pengarna förs över
De insamlade medlen uppgår totalt till 1,6 miljoner svenska kronor och förs nu över till Nationalmuseet för Ukrainas historia. Insamlingen har skett i nära dialog med Riksantikvarieämbetet och centralmuseerna med bidrag från länsmuseer i Sverige och Norsk Folkemuseum, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Kungl. Vitterhetsakademien och flera andra aktörer och privatpersoner. Hela listan på bidragsgivare finns här.

Därmed stänger Nordiska museets insamling men tas över av Nationalmuseet för Ukrainas historia. Läs mer på museets webb: nmiu.org/novyny/2890-thank-for-the-charitable-support-of-the-museum

Nytt forskningsp­rojekt om svenska och ukrainska museiföremå­l
Insamlingen möjliggör också förberedande insatser inför ett nytt forskningsp­rojekt om svenska och ukrainska museiföremå­l. Forskningsprojektet drivs av Statens historiska museer och leds av Fedir Androshchuk. Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om svensk och ukrainsk samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål i Sverige och nordiska föremål i ukrainska museisamlingar. I projektet undersöks även hur samlingarna använts och på vilket sätt dessa kan påverka nationella identiteter och uppfattningar.

Projektet, ”Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ”, fullfinansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse med ytterligare drygt 1,6 miljoner kronor. Det beräknas starta 1 augusti 2023 och pågå i två år.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18