Gå direkt till innehåll
Den förtrollade skogen?
Den förtrollade skogen?

Skogen växer in på Nordiska museet

Tid 8 Mars 2023 17:00 – 20:00

Plats Nordiska museet, Djurgården

Känslan för den förtrollade och hotade skogen är stark i Sverige. Våra långa och föränderliga relationer till skogen har också satt otaliga spår i arkiv och föremålssamlingar, både i form av artefakter av trä och näver och genom fotografier och nedtecknade berättelser om folktrons väsen, praktiska kunskaper, skogsarbetarminnen och mycket mer.

Vid Nordiska museet pågår ett agrarhistoriskt forskningsprojekt av etnologen Lotten Gustafsson Reinius och antropologen Flora Mary Bartlett om skogsrelationer, med utgångspunkt i skogen i samlingarna. Det rör sig om ett pilotprojekt som både har koppling till museets kommande stora basutställning och till planering av fördjupad forskning om liv med skog och med skogsförlust i olika delar av Sverige.

Publikt program om skogen
Som en del av forskningsprojektet inleder Nordiska museet en ny programserie; Forest Labs - publika och mångvetenskapliga samtal om relationer till och i skog på olika teman. Liksom i museets förarbete till utställningen om Arktis och klimatförändringarna vill vi aktivt bidra till inspirerande och publika möten över gränser, mellan olika ämnen och kunskaper, samlingar, forskning och konst.

Premiär: Samtal och konsert om den förtrollade skogen
Vi närmar oss den förunderliga och magiska skogen, ur folkloristiska, naturvetenskapliga och religionshistoriska perspektiv. Hur kan vi förstå skogens komplexa system av krafter och utbyten, synligt och osynligt, levande och dött? Och hur har människor förhållit sig till den förtrollade skogen i äldre tider och idag? Forest Labs moderator är museets Hallwylska professor Lotten Gustafsson Reinius. Kvällen avslutas med en konsert i stora hallen med kompositör Frida Johansson.

Medverkande:

Tora Wall, om Folktroväsen i skogen och samlingarna
Tora Wall är folklorist och författare, med nyligen utgivna encyklopedier över folktrons väsen och årets högtider. Hon är mångårig medarbetare vid Nordiska museets arkiv med Folkminnessamlingen och som doktorand vid Åbo Akademi, där hon skriver en avhandling om hur folktrons väsen gestaltas i vår tid, inom bland annat upplevelseindustrin. Tora Wall berättar bland annat om skogens kvinnliga rådare, om det gotländska väsendet bysen och om vikten av att vårda relationen till vittrorna och andra väsen i naturen.

Anders Dahlberg om Svamparnas förunderliga värld/Skogens dolda nätverk
Anders Dahlberg är författare och professor i mykologi (svampkunskap) och arbetar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Dahlberg levandegör och resonerar kring svamparnas dolda liv och hur mycket det finns av dem i skog och mark, överallt och hela tiden. Svampars plötsligt uppdykande har i alla tider fascinerat och väckt vår fantasi. Linné förstod sig inte alls på dem. Och det är svårt att förstå sig på gåtfulla varelser som mestadels lever helt dolt. Dahlberg resonerar om dessa mycels levnadshistorier och nätverk, för att ge en inblick i hur integrerade svamparna är och vad de betyder för allt skogsliv.

David Thurfjell om Skogen: de sekulariserades katedral
David Thurfjell är professor i religionshistoria vid Södertörns högskola samt författare till böckerna Granskogsfolk samt En lockton i ödemarken. Sverige brukade länge beskrivas som världens mest sekulariserade land. Samtidigt har många här en särskilt personlig och djuplodande relation till naturen. Många skulle till och med säga att skogen är deras kyrka. Vad betyder detta? Och hur blev det så? I detta föredrag tecknar David Thurfjell huvuddragen i den nordiska naturkärlekens religionshistoria.

Frida Johansson - Kompositör

Kvällens andra akt är en folkmusikalisk nytolkning av skogens magiska aspekter. Frida Johansson framför sina kompositioner skrivna för bl.a. en uppsättning av Bortbytingarna och populära tv-spelet Unravel; två aktuella exempel på iscensättningar som utspelas mot en fond av djup, och förtrollad skog. Umeåbaserade Frida Johansson är kompositör och musiker med grund inom folkmusiken och skriver originalmusik för radio, teater och tv-spel. Frida är medlem i vokalkvartetten Kraja men har även rört sig i andra genres med band som Säkert!, Barnet, Väärt, Ára och 1900.

Forest Lab är planerad som en serie under två år och återkommer närmast i september med temat Skog, människa och eld.

Kvällen är slutsåld.

Kategorier

Kontakter

Emma Reimfelt

Emma Reimfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08-519 545 59
Sofia Hiller

Sofia Hiller

Presskontakt Pressansvarig, Nordiska museet 08-519 545 18